Interlock-7000_900x470

Dräger

Dräger hjälper dig med alkohol- och drogkontroll

Dräger är världsledande inom alkoholkontroll och de flesta poliskårer världen över använder Drägers utrustning.

Drägers produkter fungerar på icke-förstörande sätt och kontrollerar antingen alkohol i utandningen eller droger i saliven. Det gör dem mycket hygieniska, lätta att använda och omedelbart klara för användning.