Dräger

Dräger hjälper dig med alkohol och drogkontroll

Dräger är världsledande inom alkoholkontroll och de flesta poliskårer världen över använder Drägers utrustning.

Drägers produkter fungerar på icke-förstörande sätt och kontrollerar antingen alkohol i utandningen eller droger i saliven. Det gör dem mycket hygieniska, lätta att använda och omedelbart klara för användning.

Kontakta oss för mer information om hur du kan få en Dräger installerad i din personbil eller arbetsbil.